ALGOPOL: Research into Value-Sensitive and Transparent Algorithmization in the Police

Over

Welkom op de website van het NWO-gefinancierde ALGOPOL-project van de Universiteit Utrecht. In dit project doen we onderzoek naar de organisatie van het gebruik van algoritmen bij de Nationale Politie.

Publieke organisaties gebruiken steeds meer algoritmen voor hun taakuitvoering. Er bestaat echter zorg dat dit gebruik kan leiden tot onwenselijke uitkomsten zoals discriminatie of incorrecte behandeling van burgers. Dit project onderzoekt hoe (1) gevoeligheid voor waarden en (2) transparantie het vertrouwen van burgers in het gebruik van algoritmen kunnen versterken.

Het onafhankelijke academische onderzoek van ALGOPOL vindt plaats in samenwerking met de Nationale Politie en resulteert in uitkomsten die bijdragen aan het versterken van de legitimiteit.