ALGOPOL: Research into Value-Sensitive and Transparent Algorithmization in the Police

Onderzoeksproject

Focus: Gebruik van algoritmen bij de Nationale Politie en vertrouwen van burgers

Financiering: NWO Open Competition for Digitalisation SSH

Looptijd: 1 september 2020 – 1 september 2024

Sleutelwoorden: transparantie, waardegevoeligheid, algoritme, vertrouwen, politie

                   

Focus: algoritmisering en het vertrouwen van de burger

Overheidsorganisaties maken in toenemende mate gebruik van algoritmen om effectiever te worden. Algoritmen voor bijvoorbeeld predictive policing voorspellen waar en wanneer criminele activiteiten zullen plaatsvinden. De ‘magie’ van deze nieuwe technologieën is echter niet zonder risico: het gebruik ervan kan leiden tot vooringenomenheid, discriminatie en oneerlijke behandeling. Ons onderzoeksteam van de Universiteit Utrecht zal onderzoeken in hoeverre gevoeligheid voor waarden als privacy, gelijke behandeling en transparantie van het gebruik van het algoritme het vertrouwen van burgers kan versterken. Het empirisch onderzoek richt zich op een overheidssector waar algoritmisering een grote impact heeft en waarvoor het vertrouwen van de burger cruciaal is, namelijk de politie.

Uitkomst: Organisatie Reflectietool voor Algoritmisering

Het project speelt in op een dringende maatschappelijke behoefte om wenselijke vormen van algoritmisering in de publieke sector te identificeren. Dit project onderzoek de claim dat waardegevoelige en transparante algoritmisering nodig is om ervoor te zorgen dat publieke organisaties het vertrouwen van burgers behouden. De belangrijkste academische ambitie van het project is het creëren van een grondig begrip van de relatie tussen het gebruik van algoritmen in de publieke sector en het vertrouwen van burgers.

Het empirisch onderzoek richt zich op een overheidssector waar algoritmisering een grote impact heeft en waarvoor het vertrouwen van de burger cruciaal is: de politie. Tijdens dit project zal het onderzoeksteam vanaf de start samenwerken met de politie en andere belanghebbenden (voor privacy bijvoorbeeld). Na afloop van het project zullen de politie en andere overheidsorganisaties beschikken over een gevalideerde Organization Reflection Tool for Algorithmization (ORTA) om ervoor te zorgen dat de wijze waarop de algoritmen gebruikt worden leidt tot vertrouwen van burgers.

Financiering: NWO Open Competitie voor Digitalisering SSH

Het onderzoeksproject ‘Value-Sensitive and Transparent Algoritmization: Key to Building Citizen Trust?’ heeft van NWO financiering ontvangen uit de Open Competitie voor Digitalisering SSH. Het project wordt geleid door prof. dr. Albert Meijer (departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, USBO). De overige teamleden zijn: prof. dr. José van Dijck, dr. Stephan Grimmelikhuijsen, dr. Mirko Schaefer en prof. dr. Floris Bex. Het project is nauw verbonden met het onderzoeksfocusgebied Governing the Digital Society van de Universiteit Utrecht.