ALGOPOL: Research into Value-Sensitive and Transparent Algorithmization in the Police

Onderzoeksteam

Prof. dr. Albert Meijer
Projectleider en promotor. Universiteit Utrecht, departement voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap.
Albert Meijer is hoogleraar publieke innovatie bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht en leidt de publiek management groep. Hij is een expert op het gebied van bestuur in de informatiesamenleving. In internationale bladen heeft hij gepubliceerd over publieke innovatie, slimme steden, ICT, data en sociale media in de publieke sector. Hij werkt samen in verschillende nationale en internationale samenwerkingsverbanden op het gebied van dataficatie van lokaal bestuur, duurzame steden en open data. Lees meer
Prof. dr. José van Dijck
Sub-projectleider en promotor. Universiteit Utrecht, Instituut voor Cultuurwetenschappelijk onderzoek (ICON).
José van Dijck is universiteitshoogleraar media en digitale samenleving aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek heeft betrekking op media, sociale media en mediatechnologieën. Lees meer
Dr. Stephan Grimmelikhuijsen
Sub-projectleider en co-promotor. Universiteit Utrecht, departement voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap.
Stephan Grimmelikhuijsen is universitair docent aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Hoofdthema’s in zijn onderzoek zijn transparantie, vertrouwen van burgers in de overheid, technologie en de overheid, experimentele methodiek en gedragsbestuurskunde. Lees meer
Dr. Mirko Schaefer
Co-promotor. Utrecht Data School.
Mirko Schaefer is medeoprichter en projectleider van de Utrecht Data School. Hij is lid van de stuurgroep op het onderzoeksgebied ‘Governing the digital society’ en lid van het onderzoeksgebied Applied Data Science. Zijn onderzoeksinteressen zijn voornamelijk gestoeld rondom de sociaal-politieke impact van mediatechnologie. Zijn publicaties hebben betrekking op gebruikersparticipatie in culturele productie, dataficatie, politiek van softwareontwerp en communicatie op sociale media. Lees meer
Prof. dr. Floris Bex
Team lid en promotor. Universiteit Utrecht, Departement informatica en informatiekunde. Tilburg Universiteit, Tilburg instituut voor Recht, Technologie en Samenleving
Floris is wetenschappelijk directeur van het Politielab AI van de Universiteit Utrecht, hoogleraar Data Science en de Rechtspraak aan Tilburg University. Zijn onderzoek focust zich op artificiële intelligentie (AI) en recht, met name het ontwerpen, ontwikkelen en evalueren van AI-systemen in het domein van justitie en veiligheid. Hoewel zijn voornaamste onderzoeksgebied de (technische) AI is, kijkt hij ook naar meer juridische, ethische en organisatorische aspecten van dergelijke AI-systemen. Lees meer
Dr. Merijn Bruijnes
Senior onderzoeker, Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap.
Met een achtergrond in psychologie en computer science, werk ik binnen het ALGOPOL project aan een organisatorisch reflectie-instrument dat de politie helpt om algoritmes te ontwerpen en het gebruik te analyseren. Hierbij ligt de focus op de transparantie en waarde-sensitiviteit van het algoritme en de impact hiervan op de verschillende stakeholders (bijvoorbeeld de medewerker en organisatie enerzijds en de burger en maatschappij anderzijds). Lees meer
Esther Nieuwenhuizen
Promovendus. Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap.
Esther Nieuwenhuizen behaalde haar bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (2015-2018) en haar master Publiek Management (2019-2020) aan de Universiteit Utrecht, beide cum laude. Vanaf 2020 is Esther als promovenda verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO). In haar promotieonderzoek richt ze zich op de invloed van transparantie op het vertrouwen van burgers in algoritmische toepassingen van de politie. Lees meer
Isabelle Fest
Promovendus. Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap.
Isabelle Fest is promovendus binnen het ALGOPOL project. In haar promotieonderzoek maakt zij gebruik van etnografische methoden om inzicht te krijgen in de rol van publieke waarden in het ontwerp, gebruik en implementatie van algoritmen door de Nederlandse Politie. Naast haar onderzoek geeft Isabelle les aan het departement Bestuur- en Organisatiewetenschappen.

Voorafgaand aan haar promotietraject werkte Isabelle als beleidsonderzoeker en adviseur bij de Zuidelijke Rekenkamer voor de provincies Noord-Brabant en Limburg (2018-2020). Lees meer
Carlos Soares
Onderzoeker en adviseur. Universiteit Utrecht, Department Bestuurs- en Organisatiewetenschappen.
Carlos Soares is onderzoeker en adviseur bij het Politielab AI van de Universiteit Utrecht. Werkzaam op het snijvlak theorie en praktijk richt Carlos zich op het evalueren van de mens-machine samenwerking. Hoofdthema van zijn onderzoek is het verkennen van de samenwerking tussen de politiemedewerker en het artificiële intelligente (AI) systeem.
Timo Damm
Project ondersteuning. Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap.
Timo Damm is masterstudent van de onderzoeksmaster Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Hij ondersteunt dit project als student-assistent. Lees meer