ALGOPOL: Research into Value-Sensitive and Transparent Algorithmization in the Police

Nieuws

Esther te gast bij de ‘Nationale Data Podcast’

Esther Nieuwenhuizen was te gast bij de ‘Nationale Data Podcast’. De podcast voor datagedreven organisaties, met inspirerende verhalen over data, algoritmes en artificiële intelligentie (AI) in de publieke sector.

#35 Vertrouwen van burgers vergroten door transparante algoritmes

“Vertrouwen van burgers in besluiten van de overheid is belangrijk. Dit maakt de vraag hoe transparant de besluitvormingsprocessen moeten zijn wanneer gebruik gemaakt wordt van algoritmes zeer relevant. Welke vormen van transparantie vergroten daadwerkelijk het vertrouwen van burgers in die besluiten? Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht onderzoekt deze relatie tussen transparantie van algoritmes en het vertrouwen van burgers in de besluiten die met behulp van algoritmes genomen worden. In deze podcast vertelt Esther Nieuwenhuizen over het onderzoek dat zij in dit kader uitgevoerd heeft bij de Nationale Politie.”

Luister hier de podcast terug!